Uncategorized

Bidra til kiteforskning

Hvert år skjer det en del større og mindre skader i forbindelse med kiting. Venke Torland har forsket på kiterelaterte skader fra de siste 5 år sammen med overlege Øyvind Østerås ved Haukeland Sykehus.

Kiteing er en ny og voksende sport, og det har skjedd både alvorlige og mindre alvorlige kiteulykker i  Norge. Vi ønsker å kartlegge og beskrive ulykker som har skjedd, og har derfor sterkt behov for hjelp av dere i kitemiljøet. I første omgang ønsker vi informasjon om selve ulykken, skadeomfang, tidspunkt for ulykken og sted ulykken skjedde på. Vi ønsker informasjon om alle ulykker som har funnet sted, både på vann, land og på snø.

Enkelte studier hevder at det ikke er en høy skaderisiko innen kiteing, men at skadene kan være alvorlige når de først inntreffer. Dette er dessverre lite beskrevet i forskningslitteraturen. Målet er å skaffe kunnskap om omfang og alvorlighet av skadene som kan oppstå ved kiteing. Kunnskap om ulykker vil være nyttig både for oss som kitere slik at vi kan forebygge skader, men ikke minst for legene som skal behandle eventuelle nye skader.

Dersom du har opplevd, sett, eller bare hørt om en kiteulykke; vennligst fyll inn vedlagt svarskjema så detaljert informasjon som mulig hvor en beskriver selve ulykken med skadeomfang, tidspunkt for ulykke og sted ulykken skjedde på.  Skriv gjerne også om ambulanse/luftambulanse var involvert.

Skriv helst svar direkte inn i vedlagt svarskjema (http://goo.gl/forms/CwjSNRj2qX )

Svar eller spørsmål kan også sendes til;

oyvind.osteras@helse-bergen.no

95482549

Svar vil bli behandlet konfidensielt, men vi ber i første omgang ikke om personopplysninger rundt ulykken.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *