KitespotterØstlandet

Hjerkinndammen, Dovrefjell

I området rundt Hjerkinn/Snøhetta blåser det alltid. Stort islagt vann, med gode snøforhold.
Hjerkinndammen, bilde tatt mot øst. (foto: www.hjerkinn.no)

Nærmeste by: Dombås 30km / Oppdal 50km
Fylke: Oppland
Landsdel: Østlandet
Land: Norge
Sesong: Januar – April
Tilkomst: Bilvei helt ned på isen store deler av vinteren, ellers er det kun 100-300 meter fra Rv29 og til isen.
Parkering: Parker der du får plass, ved demningen i øst og renseanlegget i vest er det alltid plass. Rv29 har veldig lite trafikk om vinteren.
Spesielle hensyn: Fra mars og utover kan det bli noen få varme-hull i isen. Disse er godt synlige, og jeg har ikke vært oppi de ennå. Blir ikke større enn 1,5m i diameter.
Bra vindretninger: Hjerkinndammen passer best ved vind fra syd, vest og øst.
Kontaktperson:

Bjørn Midtskog, tlf: 47316696, e-mail: bjorn.midtskog@hjerkinn.no

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *